09 listopada 2006

Czy budowa Focus Parku będzie wstrzymana?

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Zielonej Góry powstał niezgodnie z przepisami.

Na zapisy tego planu skarżył się m.in. Marek Warsicki, właściciel budynków przy ul. Wrocławskiej. Uważał, że powinny objąć go takie same przepisy, jak galerię Focus Park. Radni jednak nie zgodzili się, aby w budynkach należących do niego, powierzchnia sprzedaży przekroczyła 2 tys. m kw. Sprawą zajął się więc wojewoda. Po kontroli uznał, że naruszono prawo przy wydawaniu pozwoleń na budowę nie tylko galerii Focus Park, ale i Centrum "Dąbrówka". Stwierdził, że plan miejscowy, na podstawie którego prezydent miasta wydała decyzję o pozwoleniu na budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw., nie określał obszarów ich rozmieszczenia. Wojewoda uznał także, że w przypadku galerii w Polskiej Wełnie plan zagospodarowania przestrzennego pozwalał przeznaczyć na cele usługowe tylko 0,19 ha powierzchni byłego zakładu, a zgodzono się na 6 ha. Rada Miasta na taką interpretację poskarżyła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Ten jednak rację przyznał wojewodzie. Plan zagospodarowania przestrzennego śródmieścia nie jest do końca zgodny ze studium. Wyrok nie jest prawomocny i przysługuje od niego odwołanie. Jak zapowiada rzecznik prasowy prezydent miasta Aleksander Dziącko miasto odwoła się od decyzji sądu. Wojewoda może teraz cofnąć Parkridge pozwolenie na budowę galerii. Na razie wstrzymuje się z decyzją. - Magistrat ma 30 dni na ustosunkowanie się do naszych wniosków. Decyzję podejmiemy po tym terminie - mówi Małgorzata Nowak, rzecznik wojewody. Magistrat zapewnia, że wyrok nie będzie miał wpływu na prace prowadzone na terenie Polskiej Wełny.

(źródło: gazeta.pl)

Brak komentarzy: