23 stycznia 2007

Inwestycje ZGKiM

Przed Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dwa poważne wyzwania. Po pierwsze w tym roku ma dojść do podpisania porozumienia między miastem a sześcioma ościennymi gminami na prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami. Po drugie przygotowywana jest duża unijna inwestycja – rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Raculi.

„Dokumentacja projektowa jest już gotowa, mamy pozwolenie na budowę i wystąpiliśmy o dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności” – mówił Radiu Zielona Góra dyrektor ZGKiM Wojciech Janka. A jest to pierwszy tego typu wniosek złożony w naszym kraju. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i marszałka województwa lubuskiego znajduje się on teraz w Narodowym Funduszu Środowiska i czeka na przyjęcie krajowych procedur. Janka spodziewa się pozytywnej opinii i dofinansowania inwestycji w 85. procentach.
Właśnie z tym zadaniem łączy się przygotowywane porozumienie Zielonej Góry i przylegających gmin. Istniejący Zakład Zagospodarowywania Odpadów zostałby rozbudowany o składowisko, małą linię sortowniczą do zbieranego selektywnie szkła. Ma też powstać magazyn i linia wstępnego demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. To ostatnie zadanie jest nowym standardem ekologicznym wyznaczonym krajom Wspólnoty przez Unię Europejską.

Sylwia Misiak

(źródło: rzg.pl)

Brak komentarzy: