22 marca 2007

Nowa strażnica

Zielonogórscy strażacy w końcu będą mieć do dyspozycji strażnicę z prawdziwego zdarzenia w północnej części miasta. Na budowę obiektu przy rondzie u zbiegu Trasy Północnej i Sulechowskiej czekają od lat. Przeniesie się tam Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2, która obecnie mieści się na terenie Zastalu. Budowa ruszy w ciągu dwóch-trzech miesięcy i potrwa dwa lata.

FOT. STRAZ.ZGORA.PL

W tej chwili odbywa się przetarg na wyłonienie inspektora nadzoru i firmę budowlaną, która wykona prace. Samo przygotowanie terenu pod inwestycję strażacy zamierzają wykonać we własnym zakresie – na zasadzie umowy barterowej; zlecą wycinkę drzew, w zamian za pozyskanie drewna. Najbardziej na nową siedzibę czekają strażacy z JRG nr 2, którzy mają dużą bazę sprzętową – 12 pojazdów, przyczepy i inny specjalistyczny sprzęt, a teraz ledwo się mieszczą w garażach. „Warunki pełnienia służby pozostawiają wiele do życzenia, poza tym usytuowanie jednostki na terenie Parku Przemysłowego Zastal jest fatalne” – przyznaje szef jednostki Dariusz Mach. Wyjazd do zdarzeń jest opóźniony, bo ciężkie pojazdy strażaków muszą się przemieszczać wąskimi ulicami Rajską i Harcerską, a jeśli jadą w stronę Sulechowskiej muszą przejechać przez cały teren zakładu.

Nowa siedziba zostanie natomiast ulokowana przy głównych trasach wylotowych z miasta. „To ułatwi służbę, przede wszystkim wyjazd do działań ratowniczo-gaśniczych” – dodaje komendant miejski Straży Pożarnej Waldemar Michałowski. Jego zdaniem lokalizacja jest znakomita również z uwagi na bliskie sąsiedztwo Strefy Aktywności Gospodarczej, gdzie powstają zakłady o dużym zagrożeniu.

Cała inwestycja pochłonie około 12 milionów złotych. Głównym źródłem finansowania mają być środki unijne.


(źródło: rzg.pl)

Sylwia Misiak

1 komentarz:

Herr Jako-Tako pisze...

Stary, odwalasz kawał dobrej roboty.