31 sierpnia 2007

Ważne decyzje radnych

9 godzin debatowania nad sprawami Zielonej Góry. Tyle czasu trwała wczorajsza sesja rady miasta, podczas której radni przegłosowali blisko 40 projektów uchwał. Oprócz wyrażenia woli utworzenia Straży Miejskiej i odroczenia decyzji o sprzedaży Centrum Biznesu w ratuszu zapadło jeszcze kilka innych istotnych decyzji.

Radni przeznaczyli 150 tysięcy złotych na uzbrojenie jednej z działek na Strefie Aktywności Gospodarczej a także 250 tysięcy na remonty i paliwo dla zielonogórskiej policji. Ponad 1,8 miliona złotych zostanie przekazane na modernizację Wzgórza Winnego i wyposażenie wnętrza Palmiarni. Dzięki temu wystrój starej i nowej części obiektu będzie spójny. Pieniądze pójdą na remont Domku Winiarza, wyposażenie kuchni, zakup krzeseł, stolików i montaż oświetlenia.
Radni zaakceptowali wczoraj także szereg zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą na rozwój firm w Strefie Aktywności Gospodarczej. Po wnioskach LUG, Lumelu i CeMBe zmieniono parametry i gęstość zabudowy a także zezwolono na handel hurtowy. Wreszcie udało się uregulować sprawę budowy Focus Parku, której zgodność z planem zagospodarowania kwestionował wojewoda. „To reguluje sytuację realizowanej budowy, pod warunkiem, że wojewoda zatwierdzi plan” – mówi wiceprezydent Mariusz Woźniak.
Decyzją radnych miasto przekazało też wczoraj Ogród Botaniczny pod pieczę Uniwersytetu Zielonogórskiego, który w myśl wcześniejszej umowy będzie teraz zarządzał obiektem.

Łukasz Woźnicki

(źródło: rzg.pl)

Brak komentarzy: