14 stycznia 2008

Popłyną pieniądze z Unii

Zielona Góra ma szansę dostać blisko 100 milionów euro z Unii Europejskiej. Jak szacują urzędnicy, to kwota jaka może trafić do kasy miasta do 2013 roku. W zielonogórskim magistracie przygotowana jest lista projektów, które będą starać się o dofinansowanie, głównie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego czy z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Pracownicy wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta, który działa pod okiem nowego naczelnika - Macieja Nowickiego, czekają na ogłoszenie pierwszych konkursów, a ma to nastąpić w drugim kwartale tego roku. Nowa perspektywa finansowa ma przynieść naszemu miastu niemałe profity.
Jak mówi naczelnik Nowicki, kluczowe będą projekty o charakterze inwestycyjnym. Tu należy wymienić m.in. przebudowę wiaduktu na ulicy Sulechowskiej, zakup autobusów MZK i oczywiście - budowę basenu i hali sportowej oraz budowę Parku Technologicznego. „To ważna i ambitna inwestycja dla całego regionu” – dodaje.
Poza tym na blisko 4 miliony złotych ma opiewać projekt adaptacji budynku przy ulicy Reja na siedzibę organizacji gospodarczych, podobnie jak adaptację pomieszczeń na Dąbrowskiego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy. Pieniądze mają wpłynąć do miasta nie tylko z projektów inwestycyjnych, ale także z projektów o znaczeniu transgranicznym. A będą to m.in. odnowienie lasku piastowskiego czy utworzenie polsko–niemieckiego Centrum Informacji Turystycznej.
Miasto zamierza też - przy współpracy z organizacjami pozarządowymi - realizować projekty i starać się o pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Kapitał Ludzki. Mają to być projekty na Centrum Integracji Społecznej czy na doszkalanie urzędników.
Miasto będzie starało się także o pieniądze z funduszy centralnych m.in. na kanalizację w gminie i w mieście Zielona Góra, na rozbudowę składowiska odpadów i na rewitalizację śródmieścia. A to kolejne kilkadziesiąt milionów euro.

Katarzyna Fedro
Źródło: rzg.pl

Brak komentarzy: