28 marca 2008

Kontrowersyjny podział i protest prezydenta

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki protestuje przeciwko podziałowi unijnych pieniędzy na drogi. Jego zdaniem propozycja podziału środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest nie do przyjęcia. Janusz Kubicki zaprotestował także w imieniu Gorzowa. Jak wygląda ten podział?

Zielona Góra miałaby otrzymać 800 tysięcy Euro na remonty i modernizację dróg, a Gorzów – milion. Prezydent Zielonej Góry uważa, że powodem niesprawiedliwego podziału był brak udziału obu powiatów grodzkich w konsultacjach nad projektem. „My jesteśmy miastami na prawach powiatu, a wszystkie ustalenia prowadzono tylko z konwentem starostów” – tłumaczy Kubicki. „Złożyłem protest, bo podział jest krzywdzący dla obu miast wojewódzkich” – dodawał.

Marszałek Krzysztof Szymański wyjaśnia, że województwo otrzymało za mało pieniędzy na drogi w regionalnym programie unijnym i środków nie wystarczy na wszystkie zadania. „Mamy 1560 kilometrów dróg wojewódzkich, gdybyśmy chcieli wszystkie pieniądze przeznaczyć na poprawę nawierzchni, wystarczyłoby na 360 km, a jeśli postawilibyśmy na budowę nowych powstałoby zaledwie 35-40 km, a przecież potrzeby są dużo większe” – bronił się marszałek.

Po proteście prezydenta Zielonej Góry ustalono, że za dwa tygodnie, podczas kolejnego spotkania marszałka ze starostami, zaproponowany zostanie nowy podział unijnych środków na drogi.

Źródło: rzg.pl

Brak komentarzy: