25 marca 2008

Zielona Góra na nowo: Studium odmieni miasto

Zielonogórski magistrat ustala studium zagospodarowania miasta. Sprawdź, gdzie urzędnicy chcieliby budować nowe drogi, a w którym miejscu kolejny hipermarket. O planie opowiada radny Kazimierz Łatwiński

W Urzędzie Miasta toczy się właśnie dyskusja, która zdecyduje o tym, jak w przyszłości będzie się rozwijała Zielona Góra. Już wkrótce radni miejscy uchwalą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Zielonej Góry. Możemy je znaleźć na stronie internetowej magistratu.

Pamiętajmy, zanim zapadną ostateczne decyzje, każdy może wnieść poprawki do dokumentu. Uwagi należy składać na piśmie. Trzeba je zaadresować do prezydenta miasta i przesłać na adres urzędu. Należy też podać swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres. Musimy także dołączyć oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Mamy na to czas do 14 kwietnia.

Dziś przedstawiamy mapę, na której projektanci oznaczyli, na co przeznaczają konkretne tereny w mieście. Zobacz, co zmieni się w twoich okolicach. Plany przedstawia Kazimierz Łatwiński, radny i szef komisji gospodarki w ratuszu.

Obszar południowo-zachodni: os. Słoneczne, os. Piastowskie, do parku i Wzgórz Piastowskich oraz zalewu w Ochli

Zmiany dotyczą terenu przy os. Unii Europejskiej. Projekt studium przewiduje tu zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną w zakresie 30 proc. Pozostałe 70 proc. to obszar biologicznie czynny. To samo dotyczy ul. Botanicznej w drodze do zalewu nad Ochlą. Projektanci nie wiedzą, że to ok. 5 ha bardzo wartościowych lasów liściastych i mieszanych.

W tej części miasta jest też zaproponowana droga, która miała stanowić element ringu prowadzącego od ul. Botanicznej (przy rondzie) i ciągnącego się na tyłach os. Unii Europejskiej. Z tego miejsca miałaby iść śladem linii wysokiego napięcia. Radni zwrócili uwagę, że droga przecinałaby okolice źródełka oraz teren pomiędzy Górą Tatrzańską a Górą Wilkanowską. Przechodziłaby przez serce tego obszaru, zakłócając jego charakter. Zgodnie z deklaracją magistratu planowana droga zniknie z projektu.

Błędem studium okazuje się jego zbytnia ogólnikowość. Z tej przyczyny zniknął z mapy fragment parku Piastowskiego przy amfiteatrze. W tej chwili nie jest on oznaczony jako zieleń, ale jako obszar przeznaczony pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową. To trzeba zmienić.

Brak szczegółowości dotyczy również parku przy rogu ul. Jaskółczej i Ogrodowej. Ten skwer też nie jest już oznaczony jako zieleń.

Obszar południowy: os. Jędrzychów, teren sąsiadujący z ul. Wrocławską, Jędrzychowską, Kożuchowską, Sikorskiego, al. Konstytucji 3 maja, Wrocławską

Nowością jest przebieg obwodnicy, która wyprowadzałaby ruch z Jędrzychowa. Według pierwszej wersji droga miałaby biec do szosy kisielińskiej, przechodzić pomiędzy stadionem żużlowym a cmentarzem, następnie przecinać tory kolejowe i dochodzić do Strefy Aktywności Gospodarczej. Mieszkańcy protestowali przeciwko takiemu przebiegowi tej drogi. Według ostatniej koncepcji przeprowadzenia ringu z Jędrzychowa w stronę Strefy Aktywności Gospodarczej zakłada się, że ta droga będzie z Jędrzychowa dochodziła do ul. Wrocławskiej, dalej prowadziła w stronę Raculi przy pętli autobusowej. Potem ruch mógłby się odbywać poprzez drogę S3.

Projekt zakłada też, że w porozumieniu z gminą byłaby budowana lokalna droga wzdłuż os. Raculka. Jezdnia ma połączyć ul. Wrocławską z os. Pomorskim. To dałoby mieszkańcom możliwość dojazdu do miasta, nie tak jak w tej chwili drogą gruntową, ale normalną ulicą.

Dzięki temu ring przesunie się dalej od miasta. Skorzystają na tym mieszkańcy ul. Armii Ludowej. Już teraz mogą oni cieszyć się, że nie będzie w ich sąsiedztwie ruchu transportowego.

Obszar północny: tereny na północ od linii kolejowej i dworca PKP. Os. Zastalowskie i ul. Batorego; Dolina Zielona, Chynów i os. Kolorowe

Duże zastrzeżenia radnych i mieszkańców dotyczą także terenu za MOSiR-em, który w pewnym sensie jest przedłużeniem kompleksu rekreacyjnego przy ul. Sulechowskiej. Według koncepcji planistów ma zostać przeznaczony pod wielkie inwestycje. Tymczasem to teren chętnie odwiedzany przez spacerowiczów. Ich protesty trzeba uwzględnić. Nowy pomysł zakłada, aby w tym miejscu powstał park tematyczny.

Przy obecnej Strefie Aktywności Gospodarczej oznaczono ok. 40 ha ziemi pod inwestycje. Tu z kolei pojawiły się głosy, że są w tym miejscu zbyt duże różnice wysokości, aby koncepcję zrealizować. Prawdopodobnie w związku z tym ten obszar także zmieni swoje przeznaczenie.

Teren za rondem przy ul. Batorego (w stronę os. Czarkowo) projektanci chcą przeznaczyć pod cele "mieszane", czyli mieszkaniowe, przemysł i usługi. Tu głosy też są podzielone. Zdaniem części mieszkańców obszar mógłby być terenem rekreacyjnym.

Przy Trasie Północnej, pomiędzy siedzibą firmy ADB a rondem Rady Europy, proponuje się stworzenie możliwości usytuowania wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

Według wcześniejszych koncepcji, w tej części miasta miała powstać trasa aglomeracyjna, idąca wzdłuż torów kolejowych od Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, dalej ul. Wyspiańskiego przez wiadukt przy ul. Sulechowskiej i wchodzić w Dolinę Gęśnika. Dalej szłaby północnym stokiem doliny, dochodząc do ul. Elektronowej. Już na tym wstępnym etapie radni wyperswadowali to rozwiązanie. Intencją pierwotnej koncepcji było wykorzystanie gruntu miejskiego, ale to nie jest argument, żeby przez Dolinę Gęśnika przechodził cały miejski ruch. Uznaliśmy, że trasa aglomeracyjna powinna pójść po śladzie ul. Dworcowej, która odciąża ul. Bohaterów Westerplatte, Chrobrego i al. Konstytucji 3 maja. Ta zmiana jest już przesądzona.

Obszar wschodni: dzielnica Kisielińska od linii kolejowej, ul. Staszica, Waryńskiego, do ul. Lwowskiej i Wrocławskiej

Tu znajduje się propozycja ustalenia terenu pod wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, na obszarze przylegającym do trasy S3, pomiędzy torami kolejowymi a szosą kisielińską. Tutaj też po krytycznych uwagach mieszkańców magistrat zapowiada, że wycofa się z pomysłu.

Śródmieście Zielonej Góry

Nowe działki pod wielkie galerie handlowe wyznaczono także w centrum miasta. Prezydent widzi wielką sprzedaż przy ul. Dąbrowskiego na terenie fabryki Lumelu.

Na mapach zaznaczył także teren na sprzedaż o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. przy ul. Bohaterów Westerplatte. Według koncepcji planistów, wielka galeria ma w przyszłości rozciągać się od budynku Centrum Biznesu aż do sklepu Hermes.

Źródło: Gazeta Wyborcza Zielona Góra

Brak komentarzy: