02 kwietnia 2008

Decyzje przeciągnięte w czasie

Wczorajsza sesja Rady Miasta przeciągnęła się w czasie, ze względu na odrzucenie uchwały dotyczącej scalenia gruntów na terenie kisielińskiej dzielnicy mieszkaniowej. Radni szybko zmienili zdanie i zwołali specjalną sesję. Na kilkunastominutowym spotkaniu uchwalono scalenie i podział nieruchomości oraz nadanie nazw ulicom na Osiedlu Warmińskim i Mazurskim.

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem Zdzisław Szczepański powiedział, że w wyniku scalenia nieruchomości miasto otrzyma dodatkowo około 30 hektarów ziemi z przeznaczeniem na zabudowę rodzinną i wielorodzinną. „Ziemia zostanie wystawiona do przetargu, a ze sprzedaży tych terenów miasto może uzyskać 30 do 35 milionów zł” – dodaje Szczepański.

Wątpliwości co do uchwały było wiele, jednak najważniejsza dotyczyła pokrycia kosztów odszkodowania dla mieszkańców za działki gruntów wyznaczone pod drogi mówi radny PO Artur Zasada – „Wątpliwości były z tego względu, że miasto budowało drogi, które były niepotrzebne, a mieszkańcom trzeba było płacić wysokie odszkodowania. Teraz okazuje się, że droga jest potrzebna, a kwotę odszkodowań pokryją opłaty adiacenckie- czyli kwoty wzrostu ceny nieruchomości po uchwaleniu scalenia i gruntów” – wyjaśnia radny. Miasto nie poniesie w związku z tym żadnych kosztów.

Źródło: rzg.pl

Brak komentarzy: