15 kwietnia 2008

Uwagi do studium

Tysiące osób podpisało się pod uwagami do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. „Jest to na razie szacunkowa liczba, bo jeszcze do Urzędu Miasta napływają wnioski wysłane pocztą. Termin minął o północy” – mówi wiceprezydent miasta Dariusz Lesicki. Jego zdaniem łącznie będzie około 100-120 uwag. Pod wieloma z nich są setki podpisów mieszkańców.

Uwagi dotyczą przede wszystkim terenów, które mają mieć funkcje przemysłowe oraz obszaru wokół Dzikiej Ochli. „Wiele z nich już zostało uwzględnionych przez prezydenta. Mam nadzieję, że spornych spraw nie będzie dużo” – dodaje Lesicki.
Do końca tygodnia uwagi będą analizowane. Każdy z klubów radnych wyznaczy po jednym reprezentancie, który będzie uczestniczył w ich opiniowaniu. Decyzja o tym, które z nich uwzględnić należy jednak do prezydenta miasta. W wypadku negatywnej opinii uwagi będą podlegały ocenie na specjalnej sesji Rady Miasta, która odbędzie się na początku maja.

Źródło: rzg.pl

Brak komentarzy: