08 maja 2008

Nowe sprzęty dla dzieci

Kolejne miejskie place zabaw czeka modernizacja. Z nowych urządzeń przed blokami będą się cieszyć dzieci mieszkające m.in. przy Kościuszki, Długiej, Strumykowej, Krasickiego i Jaskółczej.

Stare, zniszczone urządzenia już zostały zdemontowane, do sierpnia zastąpią je nowe. „Na placach zostaną zamontowane nowoczesne przyrządy, pojawią się też piaskownice” – mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jarosław Szczęsny.

Jednym z miejsc wytypowanych do inwestycji jest podwórko przy Jaskółczej 13-15. Jak się dowiedzieliśmy lokatorzy od wielu lat zabiegali o doprowadzenie placu do ładu. Teraz większość ironicznie komentuje zapowiadane prace. Mówią, że dzieci po prostu wyrosły z zabaw w piaskownicy, a w tej chwili małych dzieci w tym rejonie mieszka niewiele. Jednak ich rodzice zapowiadają, że będą korzystać z placu. Chcieliby też likwidacji murku, który zasłania plac. „Teraz tam wyprowadzają psy, jest pełno śmieci, a panowie piją wino. Jeśli będzie tam ładniej i zrobią piaskownice, będziemy chodzić z dziećmi” – mówili nam mieszkańcy.

Na doposażenie placów przeznaczono 80 tysięcy złotych.

Źródło: rzg.pl

Brak komentarzy: