17 maja 2008

Sprawdź, co chcą zmienić w naszym mieście

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zielonej Góry wywołał kontrowersje. Mieszkańcy złożyli ponad 680 uwag, pod którymi podpisało się ponad tysiąc osób.

Zielonogórzanie przede wszystkim protestowali przeciwko wycince lasów pod zabudowę i przemysł. Domagali się ochrony terenów zielonych. Sporo wniosków dotyczyło też umożliwienia zabudowania poszczególnych terenów czy zgody na handel wielkopowierzchniowy na prywatnych działkach.

Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry rozstrzygnął już uwagi złożone do projektu studium. Jego decyzje odnośnie poszczególnych propozycji mieszkańców można znaleźć w komunikatach na stronie internetowej BIP UM Zielona: www.bip.zielonagora.pl. Tam szczególnie ważne są te wszystkie uwagi złożone do projektu, przy których zaznaczono, że zostały uznane przez prezydenta i trafiły do poprawionego projektu. Dokument można też przejrzeć w pokoju nr 809 w Urzędzie Miasta przy ul. Podgórnej.

Zmian jest sporo. Magistrat zrezygnował m. in. z drogi, jaka miała powstać wzdłuż linii energetycznych na Wzgórzach Piastowskich. Mniejszy kawałek ziemi został też przeznaczony tam pod zabudowę. Zmniejszył się o blisko 50 proc. planowany teren pod przemysł w okolicach Spalonego Lasu, zrezygnowano też z przemysłówki przy MOSiR, za to strefę przemysłową zaplanowano przy węźle S3. Skuteczny okazał się też protest działkowców broniących swe ogródki przed likwidacją w kilku miejscach w mieście. Zmniejszony został również teren pod zabudowę mieszkaniową w pobliżu basenu w Ochli.

Ponadto w najbliższy wtorek, 20 maja, o godz. 15 w sali sesyjnej w ratuszu odbędzie się wspólne posiedzenie komisji gospodarki oraz komisji rozwoju miasta i ochrony środowiska rady miasta Zielona Góra, na które mogą przyjść mieszkańcy.

Tematem będą właśnie nieuwzględnione uwagi do projektu studium. Sesja dotycząca jego uchwalenia odbędzie się 27 maja.

Źródło: Gazeta Wyborcza Zielona Góra

Brak komentarzy: