13 czerwca 2008

Zielona Al. Konstytucji 3-go Maja

Al. Konstytucji 3-go Maja ma być zielona, pełna drzew i krzewów – władze miasta chcą, by inwestorzy, którzy w związku ze swoimi pracami wycinają drzewa, dokonywali nowych nasadzeń w wyznaczonych miejscach. W jakich? Miejsca będą wskazywać urzędnicy we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Poinformował o tym wiceprezydent miasta, Krzysztof Kaliszuk.

Próba generalna czeka nas już niebawem. Na Konstytucji nasadzeń ma dokonać zielonogórska spółka wodociągowa, która w związku z wcześniejszą wycinką musi niebawem nasadzić 270 drzew. Dodatkowych kosztów za wycinkę spółka nie poniesienie, ale będzie musiała zadbać o zieleń na Al. Konstytucji, na odcinku pomiędzy Focus Parkiem a ul. Moniuszki. O tym jaka roślinność i drzewostan znajdzie tam swoje miejsce, zdecydują naukowcy. Chodzi bowiem m.in. o to, by roślinność wytrzymała szkodliwe oddziaływanie ruchu samochodów. A w planach opracowanych przez specjalistów z UZ, nasadzeń można jeszcze dokonać np. przy Wyszyńskiego.

Źródło: rzg.pl

Brak komentarzy: