31 lipca 2008

Analiza studium

Zielona Góra, przedsiębiorcy, władze miasta czekają na studium zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten jest teraz szczegółowo analizowany, aby wyeliminować jakiekolwiek przepisy odnoszące się do uchylonej przez Trybunał Konstytucyjny ustawy o hipermarketach. Głosowanie nad studium ma się odbyć 19. sierpnia.

Tomasz Nesterowicz z biura prezydenta miasta powiedział nam, że żadnych wielkich zmian w studium już nie powinno być. W tej chwili – jak wyjaśnił Nesterowicz – trwa sprawdzanie dokumentu pod kątem zapisów sprzecznych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dużych zmian w dokumencie nie należy się jednak spodziewać. Głosowanie nad studium ma się odbyć 19. sierpnia. Zdaniem Nesterowicza studium musi zostać uchwalone, bo jego brak stwarza szereg problemów dla inwestorów i władz miasta. Przykładami są chociażby zablokowane działania Lumelu w kwestii sprzedaży kamienic firmy – inwestor jest, ale nie chce inwestować bez uchwalenia dokumentu. Miasto natomiast boryka się z problemem sprzedaży Centrum Biznesu – zainteresowany obiektem również czeka na studium, by wiedzieć, na co może sobie pozwolić. Przypomnijmy, że nad studium radni mieli głosować 15. lipca. Niestety, ze względu na wyrok Trybunału w sprawie hipermarketów, prezydent miasta i radni zdecydowali się na przesunięcie terminu, tak by w dokumencie wyeliminować ewentualne niezgodne z wyrokiem zapisy.

Źródło: rzg.pl

Brak komentarzy: