14 stycznia 2009

40 lat czekają na salę gimnastyczną!

Uczniowie, rodzice i dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego mają dość czekania na salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia.

Wczoraj przedstawiciele szkoły pojawili się w ratuszu na posiedzeniu radnych Komisji Oświaty i Wychowania z prośbą o zabezpieczenie w tegorocznym budżecie środków na ten cel. A chodzi o milion złotych na rozpoczęcie pierwszego etapu budowy sali.

A obecna sala ma zaledwie 60 m kw. i ćwiczy w niej jednorazowo około 60-ciu uczniów. Dyrektor szkoły - Leszek Jastrubczak przedstawił władzom miasta swoją propozycję wybudowali hali za około 2,5 mln złotych netto. Pieniądze na ten cal miałoby dać miasto, resztę - 500 tysięcy złotych, dołoży szkoła. „Pokazałem swoją działalnością, że mogę zrobić coś z pieniędzy pozabudżetowych" - powiedział.

Dyrektor zaproponował, aby inwestycję podzielić na etapy i w tym roku przekazać pierwszy milion. Z kolei wiceprezydent miasta - Wioleta Harężlak przekonywała, aby wstrzymać się z przyznaniem środków na ten cel około dwóch miesięcy. „Będziemy wiedzieli jaki są losy sali przy budowlance, która jest w stanie pomieścić jednocześnie cztery-pięć klas" - powiedziała.

Za około dwa miesiące dowiemy się również, czy miasto otrzyma dofinansowanie na sześć boisk w ramach programu "Orlik". Radny PiS - Jacek Budziński zaproponował, aby zdjąć z każdego "orlika" po 20 tysięcy złotych, co da łącznie ponad milion na budowę sali. "Nie chce mi się też wierzyć, że dostaniemy dofinansowanie na boiska z LRPO" - mówił i przedstawił najbardziej prawdopodobny scenariusz - trzeba będzie zbudować salę u pana Jastrubczaka i wyremontować salę przy budowlance.

"Nawet gdyby powstała sala przy "budowlance" to nie możemy rezygnować z tej inwestycji" - przekonywała radna lewicy - Jolanta Danielak.
Przewodnicząca komisji - Aleksandra Mrozek zapewniła, że przygotuje wniosek do prezydenta w sprawie konieczności budowy tej sali.

Katarzyna Fedro
Źródło:rzg.info.pl

Brak komentarzy: