23 lutego 2009

Lista Indykatywna LRPO

Projekt rozszerzenia Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Na liście znalazło się 116 projektów w tzw. pięciu priorytetach.

I Priorytet - Rozwój Infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu

Koszt inwestycji 549 mln zł. Dofinansowanie z LRPO - 443 mln zł.
Drogi. Inwestycje - 431 mln zl. Dotacje - 353 mln zł.

1. Dobiegniew. Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Dobiegniewa. Koszt - 1,37 mln zł. Dotacja - 1,16 mln zł
2. Łagów. Poprawa jakości dróg w miejscowościach turystycznych. Koszt 2,67 mln zł. Dotacja - 2,27 mln zł
3. Nowa Sól. Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą do obszaru aktywności gospodarczej. Koszt -10,75 mln zł. Dotacja - 8,5 mln zł) 2008-2009
4. Nowogród Bobrzański. Budowa nawierzchni dróg łączących drogi - krajowa 27, wojewódzką 289, powiatową 1140F. Koszt -1,57 mln zł. Dotacja z LRPO 1,33 mln zł
5. Słubice. Budowa drogi dojazdowej do terenów K-SSSE w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną. Koszt 1,5 mln zł. Dotacja - 1,28 mln zł
6. Gorzów Wielkopolski. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie Wlkp. Koszt - 27,11 mln zł. Dotacja - 18,35 mln zł
7. Gorzów Wielkopolski. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie. - III etap - przebudowa drogi - ul. Strażacka. Koszt - 13,32 mln zł. Dotacja -9,3 mln zł.
8. Kostrzyn nad Odrą. Miasto przyjazne inwestorom etap III- przebudowa układu komunikacyjnego ulicy Gorzowskiej. Koszt - 5,51 mln zł. Dotacja - 4,69 mln zł.

9. Zielona Góra. Modernizacja dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Trasa Północna. Koszt - 13,99 mln zł. Dotacja 9,79 mln zł
10. Zielona Góra . Przebudowa ul. Jędrzychowskiej. Koszt - 23,05 mln zł. Dotacja - 16,13 mln zł
11. Kostrzyn nad Odrą. Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F do Osiedla Szumiłowo i Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą. Koszt - 6,65 mln zł. Dotacja - 5,66 mln zł
12. Powiat Gorzowski. Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F w m. Lubno (Gmina Lubiszyn), Santocko (Gmina Kłodawa). Koszt - 9,88 mln zł. Dotacja - 8,4 mln zł
13. Powiat Nowosolski - Nowe Miasteczko. Modernizacja drogi powiatowej nr 3504F - ulicy Kościuszki w Nowym Miasteczku. Koszt - 2 mln zł. Dotacja - 1,4 mln zł)
14. Powiat Nowosolski. Przebudowa drogi powiatowej nr 3415F ulicy Granicznej i nr 3431F ulicy Okrężnej w Nowej Soli. Koszt - 2,5 mln zł. Dotacja - 1,75 mln zł
15. Powiat Słubicki, partner powiat sulęciński. Przebudowa drogi powiatowej Cybinka Jerzmanice jako alternatywa na dojazd doautostrady A2. Koszt - 22,5 mln zł. Dotacja - 19,13 mln zł.
16. Powiat Sulęciński. Przebudowa połączenia drogowego Gminy Słońsk z Gminą Ośno Lubuskie (Powiat Słubicki) o istotnym znaczeniu dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego. Koszt - 5,7 mln zł. Dotacja - 4,85 mln zł
17. Powiat Sulęciński. Rozbudowa drogi powiatowej Lubin-Boczów - etap II. Koszt - 3,7 mln zł. Dotacja - 3,15 mln zł
18. Powiat Żagański. Przebudowa drogi powiatowej nr 1078F od miejscowości Konin Żagański do skrzyżowania z drogą wojewódzką 296. Koszt - 3,36 mln zł. Dotacja 2,86 mln zł
19. Powiat Żagański. Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Jankowa Żagańska do skrzyżowania z drogą 1078 w miejscowości Konin Żagański. Koszt - 4,95 mln zł. Dotacja - 4,21 mln zł
20. Powiat Żarski. Przebudowa drogi powiatowej relacji Brody-Datyń . Koszt - 5,67 mln zł. Dotacja - 4,82 mln zł.
21. Babimost. Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg woj. nr 303/304. Koszt - 50,8 mln zł. Dotacja - 43,18 mln zł). Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

22. Budowa obwodnicy m. Nowy oraz Stary Kisielin w ciągu drogi woj. nr 279/282 (Park Technologiczny). Koszt - 38,5 mln zł. Dotacja - 32,73 mln zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
23. Wschowa. Budowa obwodnicy Wschowy w ciągu drogi woj. nr 278 i 305 - Etap I. Koszt - 16 mln zł. Dotacja - 13,6 mln zł. ZDW w Zielonej Górze
24. Nowa Sól. Budowa obwodnicy Nowej Soli - Etap I. Koszt - 36,61 mln zł. Dotacja - 31,12 mln zł. ZDW w Zielonej Górze
25. Ośno Lubuskie. Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. nr 137. Koszt - 44,8 mln zł. Dotacja - 38,08 mln zł). ZDW w Zielonej Górze
26. Nowa Sól. Budowa ronda w ciągu drogi woj. nr 292. Koszt - 2,09 mln zł. Dotacja - 1,77 mln zł. ZDW w Zielonej Górze
27. Lubięcin. Przebudowa drogi woj. nr 315 w m. Lubięcin. Koszt - 2,78 mln zł. Dotacja - 2,36 mln zł. ZDW w Zielonej Górze
28. Ośno Lubuskie. Przebudowa drogi woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 - Ośno Lubuskie. Koszt - 15 mln zł. Dotacja - 12,75 mln zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
29. Rzepin. Przebudowa drogi woj. Nr 139 w m. Rzepin, ul. Kilińskiego - II Etap. Koszt - 2,1 mln zł. Dotacja - 1,79 mln zł). Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
30. Buszów. Przebudowa drogi woj. nr 156 w m. Buszów. Koszt - 5 mln zł. Dotacja - 4,25 mln zł). ZDW w Zielonej Górze
31. Przebudowa drogi woj. nr 279 relacji Buchałów -Kiełpin. Koszt - 7,34 mln zł. Dotacja - 6,24 mln zł). Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
32. Kosierz. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz. Koszt - 4 mln zł. Dotacja - 3,4 mln zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
33. Kożuchów- Żagań. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań w m. Stypułów. Koszt - 10 mln zł. Dotacja - 8,5 mln zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
34. Żagań. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Żagań-Czerna. Koszt - 19,86 mln zł. Dotacja - 16,88 mln zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
35. Szprotawa. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów - Szprotawa w m. Borowina i Pasterzowice. Koszt - 5,5 mln zł. Dotacja - 4,68 mln zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
36. Lgiń. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Lgiń. Koszt - 1,8 mln zł. Dotacja - 1,53 mln zł). Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
37. Klesno. Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno. Koszt - 2 mln zł. Dotacja - 1,7 mln zł). Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze


Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza. Inwestycje 20 mln zł. Dotacje - 10 mln zł

38. Gubin. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Śląska i Legnicka w Gubinie. Koszt - 6 mln zł. Dotacja - 3 mln zł.
39. Krosno Odrz. Uzbrojenie Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim. Koszt - 9,3 mln zł. Dotacja - 4,65 mln zł.
40. Skwierzyna. Tworzenie strefy aktywności gospodarczej. Budowa infrastruktury niezbędnej funkcjonowania Regionalnego Parku. Koszt - 4,87 mln zł. Dotacja - 2,43 mln zł

Rozwój Społeczeństwa Informatycznego. Inwestycje 93 mln zł. Dotacje -82 mln zł.

41. Internet Szerokopasmowy w woj. lubuskim. koszt - 72 mln zł. Dotacja - 61 mln zł. Urząd Marszałkowski
42. Lubuski e-Urząd. Koszt - 25 mln zł. Dotacje - 21,25 mln zł. Urząd Marszałkowski.


II. Priorytet. Inwestycje w przedsiębiorstwach i innowacje.

Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw. Inwestycje 108,17 mln zł. Dotacje - 91,99 mln zł.

43. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. Hala laboratoryjna energooszczędna-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii. Koszt - 15 mln zł. Dotacja - 13 mln zł
44. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie. Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. Koszt - 40,25 mln zł. Dotacja - 34 mln zł

45. Uniwersytet Zielonogórski. Park Naukowo Technologiczny UZ. Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii. Koszt - 21,62 mln zł. Dotacja - 18,38 mln zł
46. Uniwersytet Zielonogórski. Park Naukowo Technologiczny UZ. Centrum Innowacji - "Technologie dla zdrowia człowieka". Koszt - 23,3 mln zł. Dotacja - 19,81 mln zł
47. Uniwersytet Zielonogórski. Park Naukowo Technologiczny UZ. Centrum Technologii Informatycznych. Koszt - 8 mln zł. Dotacja - 6,8 mln zł

Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu. Inwestycje - 45 mln zł. Dotacje - 38 mln zł

48. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze. Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego. Koszt - 11,2 mln zł. Dotacja - 9,5 mln zł
49. Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Zielona Góra. Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Koszt - 11,2 mln zł. Dotacja - 9,5 mln zł

50. Uniwersytet Zielonogórski. Centrum logistyczne parku Naukowo - Technologicznego i Platformy na rzecz nauki i gospodarki. Koszt - 8,15 mln zł. Dotacja - 6,93 mln zł
51. Zielonogórski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego. Koszt - 14,9 mln zł. Dotacja - 12,67 mln zł

III. Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Inwestycje - 173 mln zł. Dotacje - 109 mln zł

52. Brody. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w m. Jeziory Wysokie, Datyń, Nabłoto i Suchodół. Koszt - 13,07 mln zł. Dotacja - 9,15 mln zł
53. Czerwieńsk. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk. Koszt - 38,9 mln zł. Dotacja - 23,27 mln zł.
54. Dobiegniew. Centrum ratownictwa medyczno-pożarowego. Budowa budynku wielofunkcyjnego. Koszt - 6,08 mln zł. Dotacja - 3,4 mln zł

55. Gozdnica. Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta wraz z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu. Koszt - 9,81 mln zł. Dotacja - 7,37 mln zł)
56. Górzyca (Górzyca - Lider projeku, Słubice -Partner Projektu). Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Górzycya, rurociągi i sieć kanalizacyjna dla miejscowości Górzyca, Owczary, Pamięcin, Golice. Koszt - 16,35 mln zł. Dotacja - 12,26 mln zł.
57. Lubrza. Skanalizowanie i zwodociągowanie północnej części gminy Lubrza. Koszt - 29,42 mln zł. Dotacja - 19,67 mln zł
58. Łagów. Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w gminie Łagów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieniawa i budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronów. Koszt - 14,84 mln zł. Dotacja - 10,09 mln zł
59.Skąpe. Budowa kanalizacji w miejscowości Ołobok i Niesulice oraz sieci wodociągowej w Niesulicach. Koszt - 11,6 mln zł. Dotacja - 5,8 mln zł.
60. Sława. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Sławie. Koszt - 2,97 mln zł. Dotacja - 2,52 mln zł.
61. Szlichtyngowa. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Stare Drzewce i Nowe Drzewe. Koszt 7,18 mln zł. Dotacja - 3,79 mln zł
62. Powiat Nowosolski. Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa pożarowego i ekologicznego w Nowej Soli. Koszt - 11,44 mln zł. Dotacja - 4 mln zł.
63. Powiat Żagański. Rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. Koszt - 4 mln zł. Dotacja - 3,4 mln zł

Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Inwestycje 20 mln zł. Dotacje - 13 mln zł.

64. Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach. Termomodernizacja budynku przy ul Pszennej 2 w Żarach. Koszt - 3,03 mln zł. Dotacja - 2,58 mln zł).
65. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Modernizacja spalarni do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych. Koszt - 6 mln zł. Dotacja - 5,1 mln zł.

66. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Zielonej Górze. Termomodernizacja gmachu głównego biblioteki. Koszt - 11,49 mln zł. Dotacja - 5,75 mln zł

IV. Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Inwstycje - 306 mln zł. Dotacje - 200 mln zł

Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia:

67. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie. Modernizacja oddziału ortopedii onkologicznej. Koszt 1 mln zł. Dotacja - 0,85 mln zł.
68. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu. Modernizacja pracowni radiologicznej, wymiana sprzętu i adaptacja pomieszczeń. Koszt - 2 mln zł. Dotacja 1,7 mln zł
69. Powiat Słubicki. Wyposażenie i modernizacja wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nasza Chata" w Cybince. Koszt - 2,6 mln zł. Dotacja - 2,21 mln zł
70. Powiat Słubicki. Nowoczesny szpital. Poprawa jakości i dostępności do usług specjalistycznych w zachodniej części województwa. Koszt - 2,56 mln zł. Dotacja - 2,18 mln zł

71. Powiat Zielonogórski. Modernizacja szpitala w Sulechowie - etap I. Koszt - 11,67 mln zł. Dotacja - 9,92 mln zł
72. Powiat Żagański. Zakup cyfrowego aparatu RTG jako element budowy systemu teleradiologii i sprzętu do endoskopii w szpitalu powiatowym w Żaganiu. Koszt - 2 mln zł. Dotacja - 1,7 mln zł
73. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Neuronawigacji w Terapii i Diagnostyce Centralnego Układu Nerwowego i Kręgosłupa. Koszt - 2,5 mln zł. Dotacja - 2,13 mln zł
74. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Zakup gamma kamery. Koszt - 2 mln zł. Dotacja - 1,7 mln zł.
75. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Zakup rezonansu magnetycznego. Koszt - 4,5 mln zł. Dotacja - 3,83 mln zł.
76. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Drezdenku. Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku. Koszt - 15,36 mln zł. Dotacja - 7,29 mln zł
77. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drezdenku. Zakup Ramienia C oraz sprzętu endoskopowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym SPZOZ w Drezdenku. Koszt - 1,1 mln zł. Dotacja - 0,93 mln zł.
78. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie. Modernizacja Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Onkologicznym i Poradni Specjalistycznych. Koszt - 19,75 mln zł. Dotacja - 16,79 mln zł
79. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze. Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Koszt - 4,05 mln zł. Dotacja - 3,44 mln zł
80. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze. Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii. Koszt - 13,87 mln zł. Dotacja - 8,42 mln zł
81. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu. Zakup aparatu RTG i remont pomieszczeń pracowni RTG. Koszt - 1,5 mln zł. Dotacja - 1,28 mln zł.
82. WS SPZOZ Nowa Sól. Zakup aparatury do diagnostyki obrazowej. Koszt - 1,2 mln zł. Dotacja - 1,02 mln zł

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej

83. Akademia Wychowania Fizycznego, zamiejscowy Wydział w Gorzowie. Modernizacja budynku dydaktycznego przy ul. Orląt Lwowskich. Koszt - 36,45 mln zł. Dotacja 18,23 mln zł

84. Medyczne Studium Zawodowe w Zielonej Górze. Modernizacja bazy edukacyjnej na potrzeby rozwoju innowacyjnych kierunków kształcenia w woj. lubuskim. Koszt - 1 mln zł. Dotacja - 0,85 mln zł.
85. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Modernizacja i rozbudowa centrum multimedialnego. Koszt - 1 mln zł. Dotacja - 0,85 mln zł
86. PWSZ w Gorzowie Wlkp. Przebudowa budynku dydaktycznego przy ul. Chopina. Koszt - 14,79 mln zł. Dotacja - 7,39 mln zł.
87. PWSZ w Gorzowie Wlkp. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektu pokoszarowego dla potrzeb edukacyjnych. Koszt - 5,3 mln zł. Dotacja - 2,65 mln zł

88. Uniwersytet Zielonogórski. Budowa Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego - Etap I. Koszt - 45 mln zł. Dotacja - 38,25 mln zł.
89. Uniwersytet Zielonogórski. Przebudowa i modernizacja budynku Domu Studenta "Wcześniak" . Koszt - 22,45 mln zł. Dotacja - 17,96 mln zł.
90. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie (Filii WOMP) Koszt - 1,36 mln zł. Dotacja - 1,16 mln zł
91. Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. Modernizacja budynku głównego WSB w Gorzowie - Etap II. Koszt - 3,46 mln zł. Dotacja - 2,6 mln zł.

92. Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, Zielona Góra. Przebudowa, adaptacja i doposażenie budynku przy Placu Słowiańskim. Koszt - 3,9 mln zł. Dotacja - 1,95 mln zł.
93. Bytom Odrzański. Bytom miastem równych szans. Rewitalizacja dzielnicy miejskiej - Os. 11 Listopada i os. Piastowskie. Koszt 8,12 mln zł. Dotacja - 6,09 mln zł.
94. Gubin. Turystyczne zagospodarowanie "Wyspy Teatralnej" w Gubinie. Koszt - 3,22 mln zł. Dotacja - 1,61 mln zł
95. Nowe Miasteczko. Rewitalizacja Starego Miasta. Koszt - 13,5 mln zł. Dotacja - 6,75 mln zł.
96. Świebodzin. Rewitalizacja historycznego układu komunikacyjno-urbanistycznego śródmieścia. Koszt - 10,8 mln zł. Dotacja - 4,39 mln zł.
97. Żary. Rewitalizacja starówki. Koszt - 17,3 mln zł. Dotacja - 8,65 mln zł.

98. Kostrzyn nad Odrą. Przebudowa Placu Wojska Polskiego. Koszt - 3 mln zł. Dotacja - 1,5 mln zł.
99. Kostrzyn nad Odrą. Rewitalizacja Parku Miejskiego. Koszt - 7 mln zł. Dotacja - 3,5 mln zł. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
100. WAM. Wędrzyn. Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkaniowym w Wędrzynie. Koszt 10 mln zł. Dotacja - 5 mln zł.

101. Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu - etap I. Koszt - 11,4 mln zł. dotacja - 5,7 mln zł.


V . Prorytet Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej. Inwestycje - 346 mln zł. Dotacje - 146 mln zł.

102. Międzyrzecz. Budowa krytej pływalni. Koszt - 22,38 mln zł. Dotacja - 11,19 mln zł.
103. Sława. Budowa i modernizacja obiektów turystycznych. Koszt - 7,84 mln zł. Dotacja - 3,92 mln zł.
104. Sulechów. Budowa krytego basenu z modernizacją stadionu miejskiego. Koszt - 24 mln zł. Dotacja - 12 mln zł.
105. Żagań. Pałac Książęcy - Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej. Koszt - 10,54 mln zł. Dotacja - 7,38 mln zł
106. Żagań. Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego. Koszt - 25,41 mln zł. Dotacja - 12,7 mln zł.
107. Kożuchów. Remont zabytkowego Zamku w Kożuchowie. Koszt - 1,58 mln zł. Dotacja - 1,08 mln zł

108. Lubuski Teatr w Zielonej Górze. Modernizacja teatru.. Koszt - 4,6 mln zł. Dotacja - 3,91 mln zł
109. Gorzów Wielkopolski. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej -etap I, sala koncertowa. Koszt - 133,41 mln zł. Dotacja - 33 mln zł.

110. Zielona Góra. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej. Koszt - 62,75 mln zł. Dotacja - 31,37 mln zł.
111. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze w Ochli. Uzupełnienie krajobrazu kulturowego Dawnej Wsi, rekonstrukcja obiektów architektury na terenie skansenu. Koszt - 5 mln zł. Dotacja - 3,12 mln zł
112. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. Modernizacja, remont i konserwacja budynków muzeum. Koszt - 5,78 mln zł. Dotacja - 4,91 mln zł

113. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Modernizacja budynku muzeum. Koszt - 2,2 mln zł. Dotacja - 1,76 mln zł.
114. PWSZ w Gorzowie Wlkp. Przebudowa budynku przy ul. Teatralnej na potrzeby uczelni. Koszt - 8,45 mln zł. Dotacja 4,23 mln zł
115. PWSZ w Gorzowie Wlkp. Remont Pałacu w Rogach, Adaptacja na ośrodek szkoleniowo-naukowy. Koszt - 27,41 mln zł. Dotacja - 13,7 mln zł.

116. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen Kryty, Sala konferencyjno - sportowa, Strzelnica. Koszt - 5,2 mln zł. Dotacja - 2,6 mln zł.

Źródło:gazeta.pl za www.lrpo/lubuskie.pl

Brak komentarzy: