24 marca 2009

Galerii handlowej przy Dąbrowskiego nie będzie

Nie ma chętnych na kupno nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego. Planowano tam powstanie galerii handlowej, przetarg w tej sprawie miał się odbyć w piątek, ale... nie ma kto w nim wziąć udziału.

fot.www.zielona-gora.pl

Wczoraj minął termin zgłaszania się chętnych na kupno terenu przy Dąbrowskiego. Miasto zorganizowało drugi przetarg, bo w pierwszym nikt nie zdecydował się na zakup. W drugim przetargu cenę wywoławczą obniżono do 8,5 mln złotych, ale i ten zabieg nie przyniósł spodziewanych rezultatów.

„Niestety nie wpłynęła do urzędu żadna oferta (...) Będziemy rozważali czy będziemy ogłaszali kolejny przetarg, bo siłą rzeczy musielibyśmy ogłaszać przetarg z niższą ceną niż ta obecna. Kryzys m.in. i takim sposobem dociera do miasta Zielona Góra" - mówił Tomasz Nesterowicz z biura prezydenta miasta.

A przypomnijmy, że na mocy porozumienia z Lumelem, którego nieruchomość sąsiaduje z miejską działką, firma odsprzedałaby swój grunt, gdyby znalazł się nabywca na teren miasta. Dzisiaj nie wiadomo, jakie i kiedy próby sprzedaży działki przy Dąbrowskiego podejmie magistrat.

Przemysław Kobus
Źródło:rzg.info.pl

Brak komentarzy: