10 marca 2009

Szpital na prostej

Zielonogórski szpital w dobrej kondycji finansowej. Dziś na konferencji prasowej dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze przedstawiła wynik finansowy za rok 2008 i plany na rok 2009.

W ubiegłym roku szpital dostał 145 darowizn, 6 milionów złotych zainwestowano w aparaturę, dwa miliony pochłonęły remonty i prace budowlane. „Mamy ponad 7 i pół miliona dochodów, Ostateczna kwota będzie znana pod koniec marca, po wykonaniu bilansu. Natomiast zobowiązania wymagalne wynoszą około 6 milionów" - mówił dyrektor szpitala - Waldemar Taborski.
Z siedmiu milionów złotych część przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia, jednak w większości pieniądze te zostaną zabezpieczone jako wkład własny przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Szpital złożył wnioski na łączną kwotę 60 milionów złotych. „Przeznaczymy te pieniądze na modernizację oddziałów, w lądowisko dla helikopterów i usytuowanie solarów na budynku położnictwa, które pozwolą na podgrzewanie wody słońcem" - mówi zastępca dyrektora szpitala Janina Obworska.
Dodajmy, że od marca rozdzielony został oddział położniczo-ginekologiczny. Teraz ordynatorzy oddziału ginekologicznego i położniczego kompletują personel.

Monika Suder
Źródło:rzg.info.pl

Brak komentarzy: