07 maja 2009

Jesienią sprzedaż Centrum Biznesu

Centrum Biznesu i nieruchomość przy Dąbrowskiego zostaną wystawione na sprzedaż najwcześniej jesienią tego roku. Wszystko przez brak planów zagospodarowania przestrzennego umożliwiających tam istnienie handlu wielkopowierzchniowego. Magistrat, który odpowiada za te plany tłumaczy przeciąganie się prac zmieniającym się prawem.
Wiceprezydent Dariusz Lesicki wyjaśnił, że prace nad planami są na ukończeniu i jeszcze przed wakacjami zostaną wyłożone do wglądu. Po wakacjach oba plany trafią na sesję Rady Miasta.
A czy tych dokumentów nie można było opracować wcześniej? Zdaniem Lesickiego, gdyby nie zmiany w prawie i późne opracowanie wytycznych, plan byłby gotowy już dawno. "Zmiany ustawodawcy wprowadziły wymóg opracowania analiz oddziaływania na środowisko i prace nad tymi planami musieliśmy rozpocząć od podstaw. To się tyczy też innych planów, które znajdowały się na ukończeniu" - tłumaczył Lesicki.
Dodajmy, że zmiany dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko zostały wprowadzone pod koniec ubiegłego roku, a wytyczne ministerstwa co do tworzenia tych analiz pojawiły się pod koniec marca tego roku. Przypomnijmy również, że właśnie przez brak zagwarantowania w prawie lokalnym możliwości prowadzenia handlu wielkopowierzchniowego do dzisiaj nie udało się sprzedać nieruchomości przy Dąbrowskiego. Nie sprzedano również Centrum Biznesu.

Przemysław Kobus
Źródło:rzg.info.pl

Brak komentarzy: