07 maja 2009

Kto kupi Dom Kultury Kolejarz?

Dom Kultury Kolejarz – na sprzedaż. Atrakcyjna nieruchomość położona w centrum miasta znajdzie nowego nabywcę 21. maja w wyniku ustnego przetargu. Cena wywoławcza to 2 miliony 100 tysięcy złotych. Budynek należy do Skarbu Państwa, a administrują nim Polskie Koleje Państwowe. Inwestor będzie musiał spełnić szereg wymogów, bo konserwator zabytków wszczął procedurę wpisu kamienicy do rejestru zabytków.

„Stan zachowania tego obiektu nie jest zły, ale jest też dużo do zrobienia. Odpadają detale rzeźbiarskie na elewacji i trzeba je będzie odtworzyć na podstawie zdjęć. Konieczna jest renowacji stolarki drzwiowej i okiennej, w złym stanie są balustrady i inne elementy metalowe. Trzeba sprawdzić jak wygląda więźba dachowa" - wymienia Izabela Ciesielska, miejska konserwator. Zbigniew Wolny - rzecznik prasowy poznańskiego oddziału kolei, pod który podlega Zielona Góra zapewnia, że osoby zainteresowane kupnem budynku wiedzą, że będą miały do czynienia z zabytkiem. „Zainteresowani przetargiem zostali powiadomieni, że to jest budynek w zasadzie już zabytkowy. Zainteresowanie przetargiem jest duże i oferenci muszą brać pod uwagę tok, że budynek będzie zabytkiem" - mówił.
Izabela Ciesielska dodaje, że przeznaczenie obiektu będzie musiało być uzgodnione z konserwatorem. Jej zdaniem najlepiej, gdyby obiekt nadal spełniał funkcje kulturalne, ale nie wyklucza też np. handlu, czy prowadzenia tam restauracji. „Funkcje muszą być jednak podporządkowane architekturze zabytkowej" - wyjaśnia.
W tej chwili w Domku Kultury Kolejarz działa sklep z antykami, funkcjonuje pub, szkoła nauki jazdy i pracownia rękodzielnicza. Ryszard Chocianowski, który handluje antykami liczy się z tym, że w krótkim czasie będzie musiał się stamtąd wynieść. „Nowy właściciel może mnie w ciągu trzech dni stąd usunąć, chyba, że budynek nie zostanie sprzedany, w co wątpię, bo cena jest atrakcyjna. Cały czas szukam nowego lokalu" - mówił Radiu. Umowy z obecnymi najemcami zostaną przekazane nowemu właścicielowi, który podejmie decyzje, czy je przedłużyć czy nie. Po wpisaniu budynku do rejestru zabytków inwestor będzie musiał wykonać prace budowlano-konserwatorskie. Miejska konserwator już wydała zalecenia, które dotyczą zabezpieczenia zmierzającego do zachowania obiektu w najlepszej formie. Wpisu do rejestru dokonuje natomiast konserwator wojewódzki. Barbara Bielinis-Kopeć w rozmowie z Radiem przyznaje, że kolej nie stawiła się na pierwszy wyznaczony termin oględzin budynku - 20. kwietnia. W najbliższym czasie ponownie zawiadomi PKP o oględzinach. Przed podpisaniem umowy na sprzedaż potrzebne będzie pozwolenie konserwatora, który musi zaakceptować program użytkowy. „Konserwator może odmówić wydania pozwolenia, jeżeli uzna na podstawie przedłożonego programu, że nie jest to korzystne dla zabytku" - dodaje Izabela Ciesielska.
Obiekt przy Bohaterów Westerplatte został wybudowany w 1889 roku, przez wiele lat spełniał funkcje domu kultury kolejarzy. Dwukondygnacyjny budynek ma prawie 800 metrów powierzchni użytkowej.

Sylwia Misiak
Źródło:rzg.info.pl

Brak komentarzy: