21 lipca 2009

Modernizacja teatru

Są unijne pieniądze na modernizację Lubuskiego Teatru. W piątek dyrektor Robert Czechowski podpisał z Marszałkiem Województwa Lubuskiego Marcinem Jabłońskim umowę o dofinansowaniu zadania w ramach LRPO. Projekt przewiduje wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz zakup i dostawę wyposażenia.
W komunikacie przygotowanym przez Teatr czytamy: „Stan budynku wymaga gruntownego remontu. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do zahamowania niszczenia obiektu ale dzięki remontowi i zakupowi trwałego wyposażenia pozwoli na rozszerzenie działalności artystycznej, edukacyjnej i kulturalnej. Zakres zadania to przede wszystkim renowacja i restauracja Teatru, nawiązująca stylem do pierwotnego wystroju - remont elewacji budynku wraz z termomodernizacją, przystosowanie techniczne scen Teatru do realizacji przedsięwzięć artystycznych na wysokim poziomie artystycznym i technicznym (...)."
W teatrze pojawią się nowoczesne urządzenia oświetleniowe i akustyczne. Na spektakle na scenach zlokalizowanych na piętrach dostaną się także osoby niepełnosprawne, bo projekt przewiduje również montaż winy.
Projekt opiewa na kwotę: 5 milionów 612 tys. złotych. Środki pozyskanie z Unii Europejskiej to 3 miliony 910 tys. Na pozostałą kwotę, tzw. wkład własny składają się pieniądze od marszałka (1 milion 357 tys. złotych) i Miasta Zielona Góra (345 tys. zł).

Sylwia Misiak
Źródło:rzg.info.pl

Brak komentarzy: