21 lipca 2009

Osiedle mieszkaniowe na b. giełdzie

Budynki jedno- i wielorodzinne, supermarket - tereny dawnej giełdy samochodowej na Chynowie mają zostać zagospodarowane już w najbliższej przyszłości, a część terenu zostanie sprzedana prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Magistrat kończy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla straszących dzisiaj terenów na Chynowie.
Wiceprezydent, Dariusz Lesicki w rozmowie z Radiem poinformował, że prace nad planem miejscowym powoli dobiegają końca i wszystko wskazuje na to, że na pierwszej powakacyjnej sesji Rady Miasta projekt trafi pod głosowanie.
"Jest to nieruchomość, na której przewiduje się obecnie budownictwo jednorodzinne. Wprowadzamy jeszcze trochę budownictwa wielorodzinnego, obszar pod usługi. Myślę, że będzie to jakieś małe centrum handlowe, potrzebne na Chynowie, bo teraz takiego tam nie ma. Mam nadzieję, że obszar ten zostanie w tym roku sprzedany pod inwestycje" - mówił Lesicki.

Przemysław Kobus
Źródło:rzg.info.pl

Brak komentarzy: