08 lipca 2009

ZWiK dostanie pieniądze

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja dostaną unijne pieniądze na wykonanie kanalizacji na całym Osiedlu Uczonych i części Osiedla Kolorowego. Jak mówi prezes ZWiK Beata Jilek te miejsca to „czarne dziury” na mapie miasta. Jednak sytuacja niedługo się zmieni.

ZWiK wystąpił o dofinansowanie środkami unijnymi II etapu realizacji projektu Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej na terenie Zielonej Góry. „Aplikujemy o środki z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mamy już zapewnienie o dofinansowaniu. W tej chwili przygotowujemy się do podpisania umowy" - mówiła Radiu.
Sieć zostanie wykonana na osiedlu Uczonych i Kolorowym. W zakres tego projektu wchodzi też skanalizowanie miejscowości na terenie Gminy Zielona Góra - Raculi i Drzonkowa. Cały projekt opiewa na kwotę około 90 milionów złotych, dofinansowanie unijne wyniesie 60 kilka procent.
Dodajmy, że część pieniędzy na uzbrojenie Osiedla Kolorowego zarezerwowano w budżecie miasta.

Sylwia Misiak
Źródło:rzg.info.pl

Brak komentarzy: