25 sierpnia 2009

Radni Zielonej Góry przyjęli ponad 40 uchwał. W tym najważniejszą: o rewitalizacji

Zielonogórscy radni jednogłośnie przyjęli Lokalny Program Rewitalizacji Miasta do 2015 roku. Zakłada on rewitalizację zdegradowanych terenów miejskich, a w pierwszym etapie wymianę nawierzchni zielonogórskiego deptaka, remont kamienicy przy ulicy Reja, w której będą znajdować się podmioty gospodarcze oraz prace budowlane w zaułku artystów. Przyjęcie tego dokumentu było niezbędne, bo dzięki temu władze miasta mogą starać się dofinansowanie. Część pieniędzy przekaże marszałek lubuski.
- Dokument ten jest niezbędny przy staraniu się o środki unijne - argumentował wiceprezydent Kaliszuk. - Program znalazł się na liście indykatywnej.

Zakłada on odnowienie zdegradowanych obszarów wokół centrum i śródmieścia (tzw obszar A), ulic Podgórnej, Akademickiej i Parku Poetów (B), Batorego, Obywatelskiej, Harcerskiej i Ludowej (C) oraz ul Energetyków i obszar nowego Parku Winnego (D).
Dla władz miasta najważniejszy jest obszar A czyli całe śródmieście. Na starówce wymieniona zostanie m.in nawierzchnia deptaka, która nawiąże do historycznego układu komunikacyjnego. Pod taflą szkła znajdą się odkryte przez archeologów relikty kamienic przy Ratuszu. Wyremontowana zostanie kamienica przy ulicy Reja, rewitalizacji doczeka się Plac Pod Topolami dostosowany zostanie zaułek artystów do celów kulturalnych.
Odrestaurowany zostanie kościół Ewangelicko -Augsburski wraz z adaptacją wieży na punkt widokowy. Na cele rekreacyjno-kulturalne zagospodarowany zostanie Park Tysiąclecia. Wartość całego projektu oszacowano na ponad 28 mln zł.

Projekt przygotowała firma doradcza z Poznania i jak mówi Beata Bańczyk, program jest opracowany o wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i LRPO.

Katarzyna Fedro, Danuta Kuleszyńska
Źródło:rzg.info.pl, gazetalubuska.pl

Brak komentarzy: