17 listopada 2009

Projekt budżetu 2010 już znany

"Zielona Góra nie jest krainą szczęścia, która szaleje na oceanie kryzysu" - powiedział prezydent Janusz Kubicki, przedstawiając projekt przyszłorocznego budżetu miasta. "Przystępując do tworzenia budżetu, miałem świadomość, że będzie to szczególny rok właśnie w związku z ogólnoświatowym kryzysem finansowym a także nie związany z wyborami samorządowymi. Nie dało się uwzględnić wszystkich propozycji i uznać je za priorytetowe, jednak uważam ten budżet za zrównoważony na tyle, że miasto nie znajdzie się pod tak zwaną "ścianą" - powiedział dalej prezydent.

Najwięcej wydatków pochłonie oświata bo 164 miliony złotych, następne w kolejności są inwestycje - 140 mln oraz pomoc społeczna i zdrowie. W przyszłorocznym budżecie większość inwestycji, które są do zrealizowania związana jest z dofinansowaniem z zewnętrznych źródeł, zarówno z budżetu centralnego jak i ze środków unijnych: z LRPO jak i z Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Dużym zadaniem na przyszły rok jest także przebudowa ulicy Jaskółczej i Ogrodowej, co kosztować ma 9 mln złotych.
Kolejne zadanie jeśli chodzi o drogi, ma rozwiązać to, z czym borykamy się przy placówkach oświatowych w Zielonej Górze, czyli co zrobić aby można było bezpiecznie dowieźć dzieci do szkoły. W projekcie budżetu zalazł się więc projekt budowy drogi do SP nr 7. W przyszłości takie rozwiązania będą dotyczyć pozostałych szkół i placówek oświatowych.
W zadaniach na przyszły rok znalazła się m.in. przebudowa ulicy Jędrzychowskiej, budowa drogi łączącej Botaniczną z Wyszyńskiego i modernizacja ulicy Sulechowskiej.
Kolejne inwestycje to budowa kompleksu sportowego przy ulicy Botanicznej, rewitalizacja miasta, zagospodarowanie terenu "Pod Topolami", Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarowania odpadami. W planach są także zadania dotyczące Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dochody: 451,780 mln zł
Wydatki: 519,695 mln zł

Dochody:
- podatki i opłaty: ponad 71 mln zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone: ok. 33,5 mln zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone: ok. 6,5 mln zł
- PIT i CIT: ok. 127,5 mln zł
- Fundusze celowe i JST: 2,9 mln zł
- subwencje z budżetu państwa: ok. 121,5 mln zł
- środki UE: ponad 37 mln zł
- pozostałe dochody własne niepodatkowe: ponad 51 mln zł

Wydatki:
- administracja: 36,4 mln zł
- kultura, sport, turystyka: 19,3 mln zł
- pomoc społeczna i zdrowie: 76,2 mln zł
- oświata i edukacja: ok. 165 mln zł
- transport i usługi: 21,5 mln zł
- gospodarka mieszkaniowa i komunalna: 19,8 mln zł
- inwestycje: 140 mln zł
- obsługa długu, różne rozliczenia: 27,4 mln zł
- pozostałe: 13,6 mln zł

Agnieszka Dyderska
Źródło:rzg.info.pl

Brak komentarzy: