16 listopada 2009

Wydatki na sport

Prezydent miasta Janusz Kubicki przedstawił projekt przyszłorocznego budżetu miasta. Uważa go za zrównoważony i na miarę możliwości finansowych. Najwięcej wydatków pochłonie oświata, inwestycje oraz pomoc społeczna i zdrowie. W projekcie budżetu znalazły się także środki na zadania związane ze sportem. Jednym z nich jest rozbudowa stadionu miejskiego - mówi prezydent Miasta Janusz Kubicki. „Myślę, że jeszcze w tym tygodniu uda się podpisać umowę na rozbudowę stadionu miejskiego. Całkowity koszt inwestycji razem z wcześniejszymi nakładami to kwota 17 mln zł. W przyszłym roku planowane środki na to zadanie wyniosą prawie 11 mln zł. Obecnie cała kwota zabezpieczona jest w budżecie miasta ale będziemy się jeszcze starać o dofinansowanie zadania”.

Kolejna inwestycja dotycząca obiektów sportowo - rekreacyjnych w mieście to budowa kompleksu sportowego przy ulicy Botanicznej.
„Całość zadania jest wyceniona na 8 mln 100 tys. zł. W przyszłorocznym budżecie zapisana jest kwota 2 mln 400 tys. Miasto i w tym przypadku wystąpi o dofinansowanie do LRPO. Jeżeli nie uda się go pozyskać, rozważymy wariant budowy tylko i wyłącznie hali sportowej. Projekt zakłada bowiem budowę hali ale także wykonanie boiska oraz remont starej hali przy ulicy Botanicznej".
Miasto zgłosiło też trzy kolejne boiska do projektu „Orlik".
„Są to boiska przy Gimnazjum nr 7, przy Zespole Szkół Ekologicznych przy ulicy Francuskiej oraz przy Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących. Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania i znalezienia się na liście marszałka".
W sumie na kulturę, sport i turystykę projekt budżetu przewiduje ponad 19 mln złotych.

Agnieszka Dyderska
Źródło:rzg.info.pl

Brak komentarzy: