01 grudnia 2009

Jest decyzja ws. listy indykatywnej

Jest decyzja Zarządu Województwa w sprawie wolnych środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dziś ogłoszono kolejny nabór do tzw. listy indykatywnej w ramach działania dotyczącego rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich. Co to oznacza w praktyce?

„Oznacza to 25 mln złotych do podziału na inwestycje, np. na starówkach miast województwa. Każda miejscowość, której samorząd będzie w stanie w ciągu tych czternastu dni roboczych przygotować odpowiedni wniosek i złoży go do Urzędu Marszałkowskiego, będzie brany pod uwagę" - wyjaśniła rzeczniczka Zarządu Województwa, Eliza Gniewek-Juszczak.
Dodatkowe środki głównie pochodzą z oszczędności. Dodatkowe 8 milionów wpłynęło po tym jak władze Zielonej Góry spóźniły się ze złożeniem pełnej dokumentacji na rewitalizację starówki.
Nabór rozpoczyna się dzisiaj i potrwa 14 dni roboczych. Następnie rozpocznie się ocena. Wyłonione w ten sposób propozycje projektów zostaną poddane konsultacjom społecznym trwającym 30 dni kalendarzowych. Po czym nastąpi decyzja o ujęciu wybranych i zaakceptowanych projektów na liście kluczowych projektów.
Decyzję tą prawdopodobnie poznamy na przełomie stycznia i lutego.

Janusz Życzkowski
Źródło:rzg.info.pl

Brak komentarzy: