17 grudnia 2009

Jest wniosek na rewitalizację deptaka

Tym razem w terminie. Prezydent złożył wniosek do LRPO o dofinansowanie rewitalizacji deptaka. Miasto musiało powtórnie ubiegać się o unijne środki, bo przy pierwszym wniosku na czas nie złożono pełnej dokumentacji. Dziś, na dzień przed wyznaczonym terminem miejscy urzędnicy zanieśli dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego.

„Złożyliśmy jeden w wniosek z prośbą o przeanalizowanie czy można byłoby zrealizować równolegle dwa etapy, co pozwoliłoby zaoszczędzić miastu i LRPO łącznie około 2 milionów złotych" - wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.
Podobnie jak w przypadku budowy basenu przez MOSiR, również przy rewitalizacji, której część realizowałby ZGKiM można odzyskać podatek VAT.
Mimo zapewnień prezydenta o terminowym złożeniu wniosku przez miasto, Radio Zielona Góra postanowiło sprawdzić czy dokumenty wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego. Jego rzecznik Eliza Gniewek-Juszczak potwierdza. „Miasto złożyło propozycję projektu rewitalizacji. Teraz zarząd województwa rozpatrzy wnioski i zdecyduje, które umieścić na liście indykatywnej. Potem odbędą się konsultacje społeczne i przez 30 dni będzie można wnosić uwagi do propozycji zarządu" - wyjaśniała.
Miasto ubiega się o blisko 11 milionów złotych dotacji. Dzięki środkom gruntowny remont przejdą: nawierzchnia deptaka, plac "Pod Topolami", "Zaułek Artystów" przy Fabrycznej i zabytkowa kamienica przy ulicy Reja.

J. Życzkowski, S. Misiak
Źródło:rzg.info.pl

Brak komentarzy: