17 grudnia 2009

Strabag dokończy Sulechowską

Miasto przekazało już plac budowy firmie Strabag, która wygrała przetarg na realizację drugiego etapu przebudowy ulicy Sulechowskiej. Prace na odcinku od Urszuli do Trasy Północnej rozpoczną po nowym roku i potrwają do końca kwietnia. Ich wartość to około 3 mln złotych.

W rejonie nowobudowanego basenu zaplanowano dogodne rozwiązania komunikacyjne, które ułatwią wjazd i wyjazd z centrum rekreacyjno-sportowego. Z kolei przy skrzyżowaniu z Trasą Północną, gdzie powstaje jednostka Straży Pożarnej będzie sygnalizacja świetlna.
Jeśli chodzi o pierwszy etap prac, to miasto już jest po odbiorze. Sporządzono całą listę usterek, które wykonawca musi usunąć wiosną. Wykazano m.in. nierówną nawierzchnię, złą jakość ścieżki rowerowej, złe osadzenie urządzeń w jezdni. Wskazano konieczność poprawy chodników i zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad na moście. „Termin usunięcia usterek to 15. maja, bo przeprowadzenie prac w obecnych warunkach pogodowych jest niemożliwe. Nie da się zimą ułożyć nowej nawierzchni" - wyjaśnia naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Paweł Urbański.
Mimo, że lista usterek jest tak długa miasto zapewnia, że nie ma zagrożenia cofnięcia środków unijnych przekazanych na realizację tej inwestycji.

Sylwia Misiak
Źródło:rzg.info.pl

Brak komentarzy: